Poszukując własnej drogi,
nie zadeptajmy cudzych trawników.

- Aldona Różanek