Wierzę...Wierzę że mosty na rzekach są obrazem pomostów duchowych... 
Przyjaźń jest jak most przerzucony przez rzekę dzielącą dwa brzegi. 
Owe dwie linie - rzeka i most - tworzą figurę krzyża - najwznioślejsze miejsce spotkania. 
Tworzyć przyjaźń to nie znaczy zasypywać przestrzeń dzielącą ludzi, 
lecz łączyć dwa przeciwległe brzegi. 
Wierzę w okno z nadzieją otwarte... 

Nie płacz, że przyjaciel odszedł, bo zapomniałeś zamknąć okno; 
oddalił się przyjaciel, lecz została przyjaźń 
teraz dopiero możesz odkryć, że przyjaźń należy do natury ducha, a nie posiadania. 

Przyjaźń jest darem, do którego dojrzewamy każdego dnia, 
dlatego dopuszcza się powroty; 
ważne aby za kimś, kto odszedł, nie zamykać okna, 
ale posadzić kwiaty jako wyraz wiary w jego powrót. 
Wierzę, że Niebo zrasza łzami wzruszenia każdą przyjaźń...

Przyjaźń jest delikatnym darem, łączy ludzi lecz nigdy nie krępuje. 
Przyjaźni nie stworzyli sobie przyjaciele, 
utkał ją dla nich Ten kto kocha ich przyjaźń. 
Fakt, że ludzie mają to samo źródło istnienia, 
jeszcze nie wystarczy aby świat był piękny. 
Ludzie powinni jeszcze rozkwitnąć dla siebie Kwiatem przyjaźni. 
Wierzę, że są skarbce cenniejsze od spichlerzy... 

Są budowle, które zajmują dużo miejsca na świecie, 
gdyż ludzie gromadzą w nich owoce urodzajności ziemi i swego wysiłku. 
Są też takie, w których ludzie gromadzą owoce szlachetności własnych serc,
 budowle, które nie zajmują miejsca na ziemi lecz wypełniają ziemię - to przyjaźń. 

Każdy skarb trafia do właściwego dla siebie skarbca; 
skarbcem przyjaźni może być tylko człowiek. 
Wierzę, że każde bycie razem jest czasem zyskanym... 
Im głębsza przyjaźń, tym większa siła wyporu na powierzchnię życia. 

Przyjaźń nie jest kroczeniem po gruncie twardym, 
stawianiem własnych stóp na śladach przyjaciela; 
przyjaźń jest przestrzenią pozwalającą się zgłębić. 
W przyjaźni się nie tonie bo do najgłębszej natury człowieka należy "być przyjacielem". 

Wierzę w Boga, który wierzy w człowieka... 
Gdyby wszystko w życiu zależało jedynie od człowieka - cóż byłaby warta miłość 
Chwile trudne dla ciebie są może zbawiennymi chwilami dla Twojego Przyjaciela.

- Roman Mleczko