Przyjaźni potrzebujemy jak wody


Przyjaźni potrzebujemy jak wody
bez niej usychamy jak kwiaty.
Człowiek posiadający Przyjaciół
ma prawo czuć się bardzo bogaty.