Pragnę złożyć serdeczne życzenia
Zdrowia, Szczęścia i Wszelkiej Pomyślności.
Abyście te najbliższe dni spędzili w jak najmilszej atmosferze
razem z rodziną i przyjaciółmi,
aby spełniły się wszystkie Wasze marzenia
a Święty Mikołaj był dla Was jeszcze bardziej hojny niż rok temu.