Którędy wiedzie droga do Przyjaźni?


Którędy wiedzie droga do Przyjaźni?
Lasem czy brzegiem morza?
A może wije się wśród gór,
Lub po niebie biegnie jak zorza?
Myślę, że ta droga
Nie wiedzie górami,
Ani brzegiem morza,
Ani dolinami.
Po prostu biegnie
Z Serca jednego
Do Serca drugiego,
Z Serca życzliwego
Do Serca Przyjaznego!