Skromnym bilansem każdego dnia
jest zaakceptowanie
rezultatu każdego dnia
i pokochanie go
wraz z jego nudą,
rozczarowaniem i trudem - bo mimo wszystko
jest to wciąż nasze życie.