Radość z przyjaźniWierny przyjaciel
jest w życiu kojącym balsamem i najpewniejszą obroną.
Możesz gromadzić przeróżne skarby,
ale najcenniejszą rzeczą jest prawdziwy przyjaciel.
Sam widok przyjaciela wzbudza w sercu radość,
która wypełnia całe wnętrze człowieka.
Z nim żyje się w najgłębszej jedności
która napełnia dusze niewypowiedzianym szczęściem.
Pamięć o nim rozpala nas umysł
i uwalnia go od rozlicznych zmartwień
Słowa te tylko ten zrozumie
kto ma oddanego przyjaciela
kto spotykając go codziennie
odczuwa ciągle jego potrzebę.

- Jan Chryzostom