Przyjaźń jest szczytem bezinteresowności
i dlatego nie można jej kupić ani sprzedać,
a jedynie ofiarować.

- ks. Marek Dziewiecki