Bukiecik wieczornych pozdrowień
Tobie przynoszę.
O sny najpiękniejsze
dla Ciebie nockę poproszę.